21 Szkół z naszego regionu otrzymało:

  • komputery, laptopy
  • drukarki, urządzenia wielofunkcyjne
  • projektory, monitory interaktywne
  • inny nowoczesny sprzęt

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion warszawski

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, drukarki laserowe, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne i e-podręczniki otrzymały łącznie  552 szkoły podstawowe i średnie na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymagał przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 552 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu szkoły otrzymały też niezbędne oprogramowanie i e-podręczniki. 

Nowoczesne wyposażenie szkół poprawiło jakość pracy nauczycieli, nie tylko w okresie nauki zdalnej, ale również teraz, kiedy zajęcia odbywają się stacjonarnie. Uczniowie zyskali sprzęt, dzięki któremu nauka stała się bardziej przystępna, ciekawsza i dostosowana do ich potrzeb. Słowem szkoły w regionie stały się szkołami przyjaznymi i nowoczesnymi. 

Dzięki projektowi Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie warszawskim  wsparciem zostało objętych łącznie 21 szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafił do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 177 IM. MARII KONOPNICKIEJ W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 34 IM. MIESZKA I W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 128 W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 227 IM. KAPITANA LUCYNY HERTZ W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE

CLXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 IM. H. SIENKIEWICZA W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 157 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE

CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W WARSZAWIE

XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY W WARSZAWIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5 W WARSZAWIE

LXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA "VICTORIA" W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 IM. TADEUSZA GAJCEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 356 IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 383 IM. KS. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE