53 Szkoły z naszego regionu otrzymały:

  • komputery, laptopy
  • drukarki, urządzenia wielofunkcyjne
  • projektory, monitory interaktywne
  • inny nowoczesny sprzęt

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion warszawski zachodni

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, drukarki laserowe, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne i e-podręczniki otrzymały łącznie  552 szkoły podstawowe i średnie na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa.

Pandemia spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymagał przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 552 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu szkoły otrzymały też niezbędne oprogramowanie i e-podręczniki. 

Nowoczesne wyposażenie szkół poprawiło jakość pracy nauczycieli, nie tylko w okresie nauki zdalnej, ale również teraz, kiedy zajęcia odbywają się stacjonarnie. Uczniowie zyskali sprzęt, dzięki któremu nauka stała się bardziej przystępna, ciekawsza i dostosowana do ich potrzeb. Słowem szkoły w regionie stały się szkołami przyjaznymi i nowoczesnymi. 

Dzięki projektowi Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie warszawskim zachodnim  wsparciem zostały objęte  łącznie 53 szkoły, zarówno podstawowe, jak i średnie. Sprzęt trafił do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CYPRIANA GODEBSKIEGO W RASZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CIEKSYNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

I LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BŁONIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JÓZEFOSŁAWIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZACHÓWKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁKA STANISŁAWA KRÓLICKIEGO W IZABELINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W OTRĘBUSACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W NASIELSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. M. DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAZUNIU NOWYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII DZIEWULSKIEJ W OJRZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJCIECHA GÓRSKIEGO W PAMIĄTCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POMNIK WDZIĘCZNOŚCI W ZAKROCZYMIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO W GÓRZE KALWARII

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W RUŚCU

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁUSKU Z SIEDZIBA W NOWYCH GROCHALACH KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRAŻMOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PRUSZKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNOWOLI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. JAGIELSKIEGO W MIĘDZYBOROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GÓRZE KALWARII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GÓRZE KALWARII

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KASKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W BŁONIU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MACIEJA RATAJA W MAŁOCICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. M. KOWNACKIEJ W ŁOMIANKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W NADARZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DĘBINKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W PIASECZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W ŁADACH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SZARYCH SZEREGÓW W TARCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W JÓZEFINIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁ. ST. REYMONTA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA NANSENA W PIASTOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIERR'A DE COUBERTINA W BUDACH SIENNICKICH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ - SYGIETYŃSKIEJ W PRUSZKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA W JAZGARZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MACIEJA REJTANA W OPACZY