63 Szkoły z naszego regionu otrzymały:

  • komputery, laptopy
  • drukarki, urządzenia wielofunkcyjne
  • projektory, monitory interaktywne
  • inny nowoczesny sprzęt

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion warszawski wschodni

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, drukarki laserowe, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne i e-podręczniki otrzymały łącznie  552 szkoły podstawowe i średnie na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymagał przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 552 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu szkoły otrzymały też niezbędne oprogramowanie i e-podręczniki. 

Nowoczesne wyposażenie szkół poprawiło jakość pracy nauczycieli, nie tylko w okresie nauki zdalnej, ale również teraz, kiedy zajęcia odbywają się stacjonarnie. Uczniowie zyskali sprzęt, dzięki któremu nauka stała się bardziej przystępna, ciekawsza i dostosowana do ich potrzeb. Słowem szkoły w regionie stały się szkołami przyjaznymi i nowoczesnymi. 

Dzięki projektowi Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie warszawskim wschodnim wsparciem zostały objęte  łącznie 63 szkoły, zarówno podstawowe, jak i średnie. Sprzęt trafił do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŻAKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W WOLI RASZTOWSKIEJ

ZESPÓŁ SZKOLNY W CEGŁOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WITOLDA ZGLENICKIEGO W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. LEGIONÓW POLSKICH 1914-1918 W LEGIONOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WIELISZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W URLACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LATOWICZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W OKUNIEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RZECZPOSPOLITEJ NORWIDOWSKIEJ W STRACHÓWCE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU "ZOŚKA" W CELESTYNOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ZIELONCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. STANISŁAWA LECHA W POŚWIĘTNEM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

ZESPÓŁ SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH W WIŚNIEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W SOBIENIACH - JEZIORACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MARKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW POLSKICH W WIĄZOWNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B. PRUSA W KAŁUSZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W AUGUSTÓWCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WOŁOMINIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W JÓZEFOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A. TYSZKI W JANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH DZIECI SYBERYJSKICH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STAREJ WSI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W JADOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W JAKUBOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KORCZAKA W DOBCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. 1 WARSZAWSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LEGIONOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JERUZALU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁUPNIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIENNICY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SIEDZOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. R. TRAUGUTTA W JÓZEFOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KOBYŁCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OTWOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ W OTWOCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. IGNACEGO JANA PADAREWSKIEGO W SULEJÓWKU

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO W WOŁOMINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ W OSTRÓWKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STARYCH ZAŁUBICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POMNIK ZWYCIĘSTWA 1920 ROKU W MARKACH