61 Szkół z naszego regionu otrzymało:

  • komputery, laptopy
  • drukarki, urządzenia wielofunkcyjne
  • projektory, monitory interaktywne
  • inny nowoczesny sprzęt

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion płocki

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, drukarki laserowe, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne i e-podręczniki otrzymały łącznie  552 szkoły podstawowe i średnie na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymagał przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 552 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu szkoły otrzymały też niezbędne oprogramowanie i e-podręczniki.  

Nowoczesne wyposażenie szkół poprawiło jakość pracy nauczycieli, nie tylko w okresie nauki zdalnej, ale również teraz, kiedy zajęcia odbywają się stacjonarnie. Uczniowie zyskali sprzęt, dzięki któremu nauka stała się bardziej przystępna, ciekawsza i dostosowana do ich potrzeb. Słowem szkoły w regionie stały się szkołami przyjaznymi i nowoczesnymi. 

Dzięki projektowi Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie płockim wsparciem zostało objętych łącznie 51 szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafił do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓJSKU

LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W BIAŁOTARSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W SIERPCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W JEŻEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIELSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO GAWARECKIEGO W MAŁEJ WSI

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BRUDZENIU DUŻYM

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZBIGNIEWA DŁUŻNIEWSKIEGO W NOWEJ GÓRZE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LELICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOMIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOŻEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA Z 1939 R. W DOBRZYKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BORKOWIE KOŚCIELNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SŁUBICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO W NOWYM DUNINOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPR. FELIKSA IGNACEGO GRABOWSKIEGO W BODZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W RADZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. EMILII GIERCZAK W ŁĄCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWIDZU KOŚCIELNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CIACHCINIE NOWYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GĄBINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ALEKSANDRA MACIESZY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 IM. J. KORCZAKA W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY JÓŹWIAK W CIEŚLACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW OJCZYZNY W NOWYM MISZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W GOZDOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI MAZOWIECKIEJ W LISZYNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W WYSZYNIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. ZYGMUNTA WOLSKIEGO W SIERPCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. BRONIEWSKIEGO W LUCIENIU

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU

SZKOLA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W BULKOWIE