Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało 552 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu.

A wszystko dzięki projektowi „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania.

Jedną z przeszkód, która stanęła na drodze tej formie nauki, był – w przypadku niektórych uczniów – brak odpowiedniego sprzętu, którego rodzice nie mogli im zapewnić.
Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 552 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Oprócz sprzętu, szkoły dostały również e-podręczniki. Dzięki doposażeniu, szkoły na Mazowszu stały się nowocześniejsze, a zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zyskali nowe możliwości przekazywania i zdobywania wiedzy. Obecnie, sprzęt jest wykorzystywany do nauki stacjonarnej.

Mapa subregionów